Oceans & restaurant Mama Gaia

Dopper, het bedrijf dat zich inzet voor hergebruik van waterflessen, groeide uit zijn jasje. Met ruim 65 man zetten ze zich vanuit Haarlem in voor minder plastic en schone oceanen. Alea Company ontwikkelde een compleet nieuw kantoorconcept voor Dopper én andere ondernemers.

OPPERVLAKTE 1.852 M²

Vijf verdiepingen met elk een eigen functie.

OPGELEVERD OKTOBER 2020

Van idee naar operatie in ruim 24 maanden.

MONUMENTAAL PAND

De herontwikkeling van een voormalig scheikundig lab.

Doppers kantoor van de toekomst

Van hypermoderne kantoorruimten en werkplekken (Oceans) tot restaurant (Mama Gaia); het bedrijfsverzamelgebouw is een plek voor bedrijven, duurzame initiatieven en positieve veranderingen. Dopper kreeg een eigen verdieping.

De kritische succesfactoren

MEETBAAR IMPACT MAKEN

De werkomgeving is niet alleen een plek om te werken. Dopper spreekt de ambitie uit om een plek te bieden die impact maakt op het geluk en de gezondheid van zijn medewerkers. Met een integrale kijk op werken, ontspanning, bewegen en voeding moet het nieuwe kantoor meetbaar bijdragen aan het terugdringen van verzuim.

BEWUST KIEZEN VOOR GEZONDHEID

Duurzaamheid en gezondheid gaan bij het huisvestingsconcept hand in hand. Zo kun je wekelijks yogalessen volgen en eten medewerkers in Mama Gaia; het restaurant dat uitsluitend veganistische gerechten serveert. Op het dak komt een dakkas waar allerlei groenten verbouwd worden voor het restaurant en de medewerkers van Dopper. Het innovatieve ventilatiesysteem op basis van Ionair zorgt voor natuurlijk zuivere lucht.

MEDEWERKERS VROEGTIJDIG BETREKKEN

Om tot zo’n werkomgeving te komen, betrekken we de medewerkers in een vroeg stadium. Tijdens een huisvestingswokshop – bestaande uit een drietal spellen – ontdekken we waar wensen en eisen liggen. Deze helpen het ideale kantoor in te richten.

Onze bijdrage in het kort

BUSINESS PLAN

We schreven het business plan voor zowel Oceans als Mama Gaia. Hierbij is ook de meerjarige exploitative en huurwaarde berekend.

ADVISERING LOCATIE

Het resultaat? De aankoop van het te renoveren gemeentelijk monument het HAL gebouw te Haarlem. Het complete traject – van onderhandeling, financiering en oprichting BV tot het juridisch advies en de marktwaarde taxatie – hebben we uit handen genomen.

HERONTWIKKELING

We waren verantwoordelijk voor de herontwikkeling van HAL gebouw naar Oceans. Inclusief de inkoop van een bouwkundige, een interieurarchitect, installaties, liften, adviseurs, adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, vergunningen en nutsbedrijven. En dat allemaal gedurende een pandemie.

DOORONTWIKKELING OCEANS

De doorontwikkeling van het concept Oceans. Inclusief de financiële doorberekening van verschillende scenario’s tijdens de pandemie. Hier hoort ook de aanbesteding en inkoop van alle disciplines kantoor en restaurant bij. Duurzaamheid, hergebruik en het welbevinden van de gebruikers stond centraal.

BEGELEIDING SUBSIDIETRAJECT

We doorliepen een SDE+ subsidie traject. In collegiale samenwerking met de subsidie experts van Dreakenborgh. En met succes. De subsidie werd toegekend.

Vrijblijvend adviesgesprek

We bieden antwoorden op uw vraagstuk vanuit alle facetten van huisvesting.
Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan.